anakbertanya.com
Bumi Ini Bulat atau Datar?
Oleh: Hanief Trihantoro* (Sarjana Astronomi & Pengelola DuniaAstronomi.com) Tahukah Adik-adik, pertanyaan ini sering ditanyakan loh. Tidak hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa. K…