anagalicblog.wordpress.com
GOLUBOVIĆ, A. ANGELOVSKI, L. METODIKA NASTAVE FILOZOFIJE,  PRIKAZ (A. GALIĆ)
Metodika nastave filozofije je skripta koju su napisale prof. dr. sc. Aleksandra Golubović i Laura Angelovski, mag. edu. Skripta je objavljena 2017. godine u Rijeci, republika Hrvatska, za izdavača…