anagalicblog.wordpress.com
ČASOPIS ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU DIJALOG: Osvrt na knjigu, Alain Badiou, Pravi život, Ane Galić
Ovog ljeta je iz Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na moju adresu stigao najnoviji broj Dijaloga, časopisa za filozofiju i društvenu teoriju (Centar za filozofska istraživanja) 1-2, …