anagalicblog.wordpress.com
1 NA 1 SA ANOM GALIĆ: Fedor Marjanović – “Imam otprilike 5000 omiljenih pisaca”
Naš naredni sagovornik je profesor srpskog jezika i doktorand u Novom Sadu, a ime mu je Fedor Marjanović. Marjanovića ćemo mnogo bolje upoznati ako potražimo sve ono što je napisao, pa tako ćete pr…