anagalicblog.wordpress.com
GALIĆ ZA BLIC.RS Čoveku treba istančan ukus i duh za umetnost
Piše: Andrea Aleksić Izvor: Blic rs Tema o kraju umetnosti povezuje se svakako sa krajem bilo čega, a naši lični problemi, kao i društveni u svakom trenutku mogu se poistovetitiupravo sa nek…