anagalicblog.wordpress.com
GALIĆ ZA PULSE.RS: Sartrovo zasnivanje Bića negacijom
Egzistencijalizam kao pravac u filozofiji ne postoji više, a njegov imenitelj Žan-Pol Sartr, onaj koji je postavio egzistenciju prije esencije – književnik, filozof, aktivista – ostaje …