anagalicblog.wordpress.com
NJEGUJMO PISANJE: Psihoterapeuti, psiholozi (da ne kažem popovi) ili filozofi
Filozofsko savjetovanje je za normalnog čovjeka. (Više o filozofima kao savjetnicima možete vidjeti više iz kratke priče: RAZGOVOR IZMEĐU LOU MARINOFFA I MENE). Dakle, ne mora se tragati za tragovi…