anagalicblog.wordpress.com
KAKO SE RASPRAVLJATI S LJUDIMA?
Ovim putem se zahvaljujem Paulu Pardiju na dozvoli za prevoÄ‘enje tekstova sa web sajta www.philosophynews.com, kako ovoga tako i narednih, a na meni je da vam izdvojim ono što je interesantno, te k…