anagalicblog.wordpress.com
Kako će mi reći da ne voli palačinke?
Sa zadovoljstvom objavljujem da sam uvrštena u saradnike novosadskog Časopisa KULT, tako da sam pokrila i jedan umjetnički dio svojih afiniteta. Naime, riječ je o književnom izražavanju, proznim kr…