anaarpartblog.wordpress.com
Nikola Tesla: „Moji izumi“ (treći odlomak)
Do koje je mere mašta igrala ulogu u mom detinjstvu mogu da ilustrujem još jednim čudnim iskustvom. Kao većina dece voleo sam da skačem i silno sam želeo da se održim u vazduhu. Ponekad je jak veta…