anaarpart.com
Ф. М. Достојевски: „Код Тихона“ (поглавље романа „Зли дуси“)
Те ноћи Николај Всеволодович није спавао; целу је ноћ преседео на дивану, често управљајући непомични поглед у једну тачку у углу ормана. Целу ноћ му је лампа горела. Ујутру у седам часова заспа се…