anaarpart.com
Ф. М. Достојевски: „Велики инквизитор“ (поглавље романа „Браћа Карамазови“)
– Ти написао поему? – О, не, нисам написао! – засмеја се Иван – никад ја у животу нисам саставио ни два стиха. Него сам ту поему измислио, и запамтио је. С одушевљењем сам ј…