anaarpart.com
Ф. М. Достојевски: „Беле ноћи“ (одломак)
— Животопис! — узвикнем заплашено — животопис! Та тко вам је казао да имам свој животопис? Ја немам животописа… — Како сте дакле живјели, ако немате животописа? — прекине ме она смијући се. —…