anaarpart.com
Bulat Okudžava: „Molitva Fransoa Vijona“
Dok se još Zemlja okreće, dok je još jarko svetlo Gospode, daj ti svakome ono čega nema. Mudracu daj glavu, plašljivcu konja, daj srećnom novac i ne zaboravi na mene. Dok se još zemlja okreće, Gosp…