anaarpart.com
O Stokerovom romanu „Drakula“
Moje putovanje Rumunijom ovog proleća doprinelo je otkrivanju Stokerovog romana Drakula, književnom biseru viktorijanske ere, školskom primeru literature o vampirima, dostojnog naslednika gotskih r…