amuridee.com
Arti dari Pela Gandong
Gandong, la mari gandong, mari jua ale yo. Beta mau bilang ale, katong dua satu gandong. Hidop ade deng kaka, sungguh manis lawange. Ale rasa beta rasa, katong dua satu gandong. Gandong e, sio gand…