amrutmanthan.wordpress.com
हिंदी वाक्यम् प्रमाणम् ! (ले० सलील कुळकर्णी)
आपल्या मराठी भाषेत इतके उत्तम शब्द उपलब्ध असतानाही त्यांच्याऐवजी हिंदी पंडितांनी जन्माला घातलेला, विपर्यस्त अर्थाचा शब्द आपण विनाकारण का रूढ करतो, असे कोडे मला पडले.…