ampataularodona.cat
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, què passa amb la porta d'infantil?
El CEIP Taula Rodona és una escola diferent, per coses bones i per coses no tan bones, i una d’aquestes últimes és que no tenim una porta d’entrada i sortida sinó dues: una, per als alu…