ampataularodona.cat
Protocol contra l’Assetjament Escolar
L’assetjament es dóna quan un infant o un jove és agredit psicològicament, físicament o moralment de manera continuada en el temps per un o més companys. És important diferenciar l’assetjament esco…