ampaipse.wordpress.com
Els joves del ‘jo-jo!, ja-ja!’
L’educadora emocional Cristina Gutiérrez alerta de la poca tolerància a la frustració, de l’egoisme i de la minsa cultura de l’esforç, a causa d’una educació basada en el tenir i …