ampaipse.wordpress.com
Els altres Merlins – hi ha docents arreu que innoven des de fa anys
La sèrie “Merlí” ha fet que molta gent es qüestioni si es pot innovar en l’ensenyament de la filosofia. Hi ha docents arreu que innoven des de fa anys.