amfostbaptist.wordpress.com
Cine nu umblă cu Domnul prin faptele lui, a fost mântuit inițial degeaba (numai prin credință)
2 Petru 1 2 Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos! 3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşte…