amfostbaptist.wordpress.com
Dacă ai intrat în lumea nouă, renunță la preocupările vechi pentru cele noi!
Coloseni 3 1 Dacă deci aţi înviat împreună cu Hristos, să umblaţi după lucrurile de sus, unde Hristos şade la dreapta lui Dumnezeu. 2 Gândiţi-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. 3 Căci…