amfostbaptist.wordpress.com
Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Învățătura falsă se cunoaște după roadele ei
Matei 7 15 Păziţi-vă de prorocii mincinoşi! Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru – în sufletele lor! sunt nişte lupi răpitori. 16 Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg …