ambitscolpis.com
Europa, Catalunya i Millennials
Ja fa unes quantes dècades que la Unió Europea juga un paper fonamental en la construcció de la nostra societat. Gracies als tractats ratificats per tots els estats membres de la Unió, hem conferit…