ambitscolpis.com
Amèrica Llatina (o Extrem Occident)
La regió llatinoamericana està en un punt d’inflexió durant aquests darrers anys fruit de importants canvis en l’àmbit econòmic, polític i geoestratègics. A nivell econòmic els països llatinoameric…