ambitscolpis.com
L’Agenda 2030, una nova oportunitat per als infants
Roger Garcia Rodoreda. Responsable de polítiques d’infància i sensibilització d’UNICEF Comitè Catalunya. @rgrodoreda L’èxit de l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible depèn del seu procés…