ambitscolpis.com
Catalunya comparada: Indicadors internacionals de funcionament intern dels partits polítics
Albert Garrigós i Bou. Tècnic d’anàlisi econòmica a la Direcció General de Contractació Pública. @albertgarri És car el sistema de partits polítics de Catalunya? En quina mesura els partits depene…