ambitscolpis.com
Les dones: quin futur ens espera
Marina Subirats Martori, catedràtica emèrita del Departament de Sociologia de la UAB. @marina68marina Parlar del futur és sempre un risc, i, els que treballem des de la sociologia, no el podem p…