ambitscolpis.com
Crisi, austeritat i descensor social
Xavier Martínez-Celorrio, Antoni Marín-Saldo L’impacte de la crisi a Espanya i Catalunya ha suposat un tsunami catastròfic de despossessió, devaluació i descensor social massiu. En 2012, …