ambitscolpis.com
Els governs locals en la lluita contra l’exclusió social
Marc Bassols La crisi econòmica i social ha transformat de manera molt significativa els perfils de la vulnerabilitat social i ha posat de manifest la incapacitat de les nostres institucions i d…