ambitscolpis.com
Benjamin R. Barber: “Les ciutats estan millor preparades que els estats per donar solucions als nous reptes globals”.
Benjamin R. Barber és autor de “Si els alcaldes governessin el món” (Arcàdia, 2015), i promotor del Parlament Mundial d’Alcaldes que s’inaugurarà el setembre del 2016 a La Haia. És investigador a T…