ambitscolpis.com
MONOGRÀFIC: els think tanks, laboratoris d’idees
Els laboratoris d’idees ―els anomenats think tanks― són organitzacions encarregades de produir propostes polítiques destinades a assessorar governs en la creació i l’aplicació de polítiques públiqu…