ambitscolpis.com
Crònica de l’inici d’un (possible) procés constituent
Jaume López Cal que la ciutadania tingui un paper més actiu que fins ara i que no només sigui un mer espectador. Per això s’ha apuntat a la necessitat d’articular coherentment tres e…