ambitscolpis.com
By the people? Possibilitats i límits d’un procés constituent crowdsourced
Joan Balcells, Albert Padró-Solanet Fins a quin punt les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden contribuir en l’elaboració d’un document polític tan important com són les cons…