ambitscolpis.com
Equitat de gènere: una oportunitat per repensar el món
Sara Moreno i Colom La necessitat de construir teòricament la realitat per a poder-la analitzar explica la importància que tenen els conceptes en la diagnosi i el disseny de les polítiques. Malg…