ambitscolpis.com
Transitant pel territori: desigualtats i efecte territorial en l’emancipació juvenil
Sergio Porcel Durant els darrers anys s’ha generat a l’àmbit científic un cert consens en reconèixer que les característiques socioterritorials de les àrees residencials poden influir —més enllà…