ambitscolpis.com
L’impacte de la crisi econòmica en les trajectòries laborals de la joventut
L’Enquesta de la Joventut de Catalunya de 2012 (EJC12) permet treballar amb un ampli i ric ventall de dades sobre l’activitat laboral de la joventut catalana. D’una banda, l’enquesta recull dades p…