ambitscolpis.com
De la llengua inicial a la llengua habitual
Joan Solé Camardons, Anna Torrijos López i Pau Serracant Melendres El moment actual és interessant per a l’estudi dels usos lingüístics entre la joventut catalana ja que es podrien estar produin…