ambitscolpis.com
La potència ciutadana en xarxa, la tecnopolítica i la democràcia del futur
Arnau Monterde. Investigador “No només és indignació, és el desig de canvi i l’alegria d’estar junts” Diuen que tot comença amb la crisi, però amb això no n’hi ha prou per catalitzar moviments…