ambitscolpis.com
Corrupció, mitjans de comunicació i democràcia
Anna M. Palau. Politòloga Les últimes dades del baròmetre d’opinió del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) posen de manifest que la corrupció s’ha convertit en un dels principals proble…