ambitscolpis.com
Pot sobreviure una espècie sense nom? (I)
Marta Rovira. Sociòloga 1. Pot sobreviure una espècie sense nom? [i] La petita història d’un “ant” i d’un “armadillo”. La pregunta que encapçala aquest article és voluntàriament tramposa. Conté…