ambitscolpis.com
Després del referèndum. Escenaris polítics possibles
Joan Botella. Catedràtic de Ciència Política. Universitat Autònoma de Barcelona En aquest text jugaré el joc proposat per l’Àmbits: assumiré la hipòtesi que, en algun moment proper, hi hagi a Ca…