amaterskepribehy.wordpress.com
Christie Doctor: Stratiť, no vyhrať – 24. spin off List od mamy
Korekcia: Ilustrácia: Christie Október, niekde nad Anglickom Hlavou opretou o vnútro lietadla hľadím na oblaky. Slnko spolu s nimi vytvárajú krásnu, romantickú idylku. Človek má chuť si sadnúť na j…