amarom.ir
تشخیص منطقه فایل های فلش و کامبینیشن سامسونگ | آمارام | فایل فلش
بر اساس توضیحات جدول زیر با قابلیت جست و جو می توانید تشخیص دهید منطقه رام سامسونگ از چه منطقه ای است. توجه داشته باشید رام های منطقه AFG , THR , MID, PAK و در اندروید 5, KSA و در اندروید های پایین تر OJV دارای زبان شیرین پارسی در منو هستند. این آموزش برای اولین بار در سایت های ایرانی به اشتراک گذاشته شده است