amarom.ir
آموزش فلش دستگاه ها با پردازشگر Qualcomm با برنامه QFIL | آمارام | فایل فلش
در این نوع مدل از پردازشگر، معمولا رام ها به دو صورت تک فایل با فرمت mbn و یا دو فایل mbn و XML میباشند. پردازشگر های Qualcomm معمولا سرعت خوبی دارند و در فلش کردن این نوع پردازشگر معمولا راحت از سایر پردازشگر ها می باشد. ابتدا داریور Qualcomm را بری سیستم خود نصب و سیستم را ریستارت کنید.