altgodt.no
Dei fattige blant oss
Dette engasjerer meg. Vi har fattige rundt oss, folk som ikkje har klart å kome seg på den grønne gren, slik vi som eig vår eigen bustad saman med ein partner har klart. For det er faktisk det som…