altgodt.no
Orakelet svarer
Feriemodusen gjer nok at det ikkje haglar inn med spørsmål, eg ser at besøkstala går ned no i juli. Men eg set stor pris på dei spørsmåla eg har fått, og her er svara mine: Solveig: Kva syltepulver…