altgodt.no
Å prokrastinere
Prokrastinering er et uttrykk innen for psykologi som innebærer fremskyving eller unnvikelse av en handling som skal avsluttes. Dette innebærer at fokus forflyttes til andre handlinger som vil føre…