altgodt.no
-Og så litt reklame.
Eg driv vanlegvis ikkje med det, men nokre ting fortener å bli reklamert for, og då let eg prinsippa fare. Viss du er i Oslo, køyrer opp Maridalsvegen, og svingar inn i Carl Kjeldsens vei, finn du…